Word officier van justitie

 

Als officier van justitie leid je opsporingsonderzoeken en stel je een passende strafeis vast. Daarbij kijk je verder dan de feiten van de strafzaak en houd je rekening met het slachtoffer, de verdachte en de samenleving als geheel. Zo sta je aan het roer van de rechtsstaat en werk je, samen met je collega's van het OM en verschillende ketenpartners, aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

De volgende sluitingsdatum van de vacature is 8 oktober. 

Bekijk de vacature
Klik op de afbeelding

Verantwoordelijk en veelzijdig werk

Als officier van justitie zorg je – samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Je leidt het opsporingsonderzoek, vormt het dossier en uiteindelijk presenteer je de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek ‘op zitting’ en leg je een strafeis voor aan de rechtbank. Dat is al belangrijk, veelzijdig en soms spannend werk. Maar het OM heeft nog veel meer te bieden, lees meer:

Download de informatiebrochure
Na zijn rechtenstudie werkte Peyma Sholeh 7 jaar lang als advocaat bij verschillende kantoren in Amsterdam en Den Haag. In 2019 stapte hij over naar het OM, waar hij officier van justitie werd voor het Arrondissementsparket Amsterdam.
Van verdedigen naar vervolgen
Lees Peyma zijn verhaal
Claudia Rijnaarts werkt al twintig jaar bij het Openbaar Ministerie. Eerst als officier van justitie, inmiddels als advocaat-generaal. In deze laatste functie houdt ze zich bezig met strafzaken in hoger beroep. “Je moet rekening houden met verschillende belangen. Het vraagt dus voortdurend om een open blik.”
Van officier naar advocaat-generaal
Lees Claudia haar verhaal
Ferry van Veghel werkt bij het Landelijk Parket. Daar heeft hij als landelijk terrorismeofficier van justitie de ‘Jihad-portefeuille’. Ferry: “dit thema is erg hectisch, snel en actueel" 
De maatschappij beschermen
Lees Ferry zijn verhaal
Officieren vertellen over hun werk en de opleiding