Word officier van justitie

Werk aan een rechtvaardige en veilige(re) samenleving

Strafbare feiten worden op alle denkbare plaatsen en tijdstippen gepleegd en kennen een enorme variatie. Van georganiseerde misdaad tot milieucriminaliteit en van gewelddadige winkeldiefstal tot internationale fraude. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Ze ondermijnen de rechtsorde. Daar treden we tegen op.

Als officier van justitie ben je verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Je leidt opsporingsonderzoeken en weegt af wat de meest passende interventie is. Uiteindelijk presenteer je de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek op zitting en leg je een strafeis voor aan de rechtbank. Daarbij verlies je de maatschappelijke context nooit uit het oog. Je bent streng als het moet en hebt begrip als het nodig is. Dit alles maakt jouw werk als officier van justitie boeiend, levendig, intensief en vaak onvoorspelbaar.

Je kan nu – tot en met 1 april – solliciteren op de vacature ‘officier van justitie in opleiding’. De leergangen starten in oktober 2024 en januari 2025. Meer weten? Bekijk de vacature voor alle belangrijke informatie of meld je aan voor één van de twee webinars in maart. 

Bekijk de vacature
Klik op de afbeelding

Verantwoordelijk en veelzijdig werk

Er zijn veel mogelijkheden om je functie te verdiepen en te verbreden, bijvoorbeeld als specialist op een specifiek onderwerp of bij verschillende parketten. Denk aan het behandelen van zaken in hoger beroep bij het Ressortsparket of intensief samenwerken met bijzondere opsporingsdiensten bij het Functioneel Parket. Professioneel interessant werk, veel kansen voor een afwisselende en bevredigende juridische carrière en een unieke mogelijkheid om jouw bijdrage te leveren aan de handhaving van de rechtsorde die het fundament van onze samenleving vormt.

Lees verder:

Verhalen van officieren

Klik op de foto voor het interview

Nora Achahbar
“Als officier van justitie voelde ik me al vanaf dag één als een vis in het water. Je staat midden in de samenleving."
Mark Boekhoud
"Als je écht werk wilt maken van een rechtvaardigere samenleving dan kan ik je de overstap naar het OM van harte aanraden.”
Janneke Weening
"Het gevoel van verantwoordelijkheid houdt me scherp en gemotiveerd. Het zorgt ervoor dat ik me zorgvuldig inlees in een dossier, zodat ik weet waar ik het over heb."
Lees meer

Veelgestelde vragen

Jouw brief wordt door meerdere mensen gelezen. Je kunt de brief richten aan de selectiecommissie, of aan de persoon vermeld in de vacature.

De vereisten om te solliciteren zijn: (1) beschikken over Nederlandse nationaliteit (geldt voor ieder rechtelijk ambtenaar), (2) mastertitel Nederlands recht met een verklaring van civiel effect, (3) 6 jaar relevante juridische werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie (dus buiten het OM en de Rechtspraak).

In bepaalde gevallen is het direct aannemelijk dat wordt voldaan aan de harde vereiste van 6 jaar relevante juridische werkervaring na datum afstuderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een strafrechtadvocaat die minimaal 6 jaar ervaring heeft na datum afstuderen en derhalve ruime kennis van en ervaring met het straf(proces)recht. Maar ook in minder voor de hand liggende gevallen kan werkervaring voldoende juridisch relevant geacht worden om de stap naar officier van justitie in opleiding te zetten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een docent strafrecht die tevens een aantal jaar bij de rechtspraak werkzaam is geweest. Of bij legal counsel met ervaring bij een grote internationale onderneming of een financiële instelling op het gebied van bijvoorbeeld milieucriminaliteit en/of fraude. Of bij een juridisch adviseur op het gebied van cybercrime. Los van deze voorbeelden zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Bij de beoordeling van CV’s wordt onder andere gekeken in hoeverre de (juridische) kennis en ervaring zal bijdragen aan het succesvol en binnen de daartoe gestelde termijn doorlopen van de opleiding tot officier. Om te beoordelen of iemand beschikt over de voor de functie van officier van justitie benodigde kennis, ervaring en competenties dient uiteraard de volledige sollicitatieprocedure doorlopen te worden.

Voor de opleiding tot officier van justitie geldt de eis van minimaal 6 jaar werkervaring. Kandidaten met minder werkervaring kunnen al wel relevante werkervaring opdoen binnen het OM, bijvoorbeeld als er een vacature is voor adjunt-officier.

Voor de duur van jouw opleiding ben je in dienst als officier in opleiding wordt je in principe ingeschaald in RM-salariscategorie 9A (€ 3.164,76 en maximaal € 6.509,30 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Indien je de opleiding positief hebt afgerond, word je benoemd tot officier van justitie en vindt inschaling plaats in RM-salariscategorie 9. Je hebt zowel tijdens als na de opleiding recht op 16,3% IKB-budget en een vaste onkostenvergoeding. Verder kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om 4 dagen te werken.

De exacte hoogte van je salaris gedurende de opleiding is onderwerp van gesprek tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek aan het einde van het selectieproces. Over het algemeen geldt: meer ervaring betekent een kortere opleiding en een hoger salaris. Dit kan van toepassing zijn voor overstappers vanuit de rechtspraak en specialisten op bepaalde vakgebieden. Je exacte inschaling als officier van justitie aan het einde van de opleiding zal worden bepaald wederom op basis van je eerdere werkervaring en getoonde vaardigheden en ervaring tijdens de opleiding.

Binnen het OM mogen medewerkers in principe zichtbaar uitingen van levensovertuiging en religie dragen. Toch zijn er voor het OM ook werkzaamheden waarbij uitingen van levensovertuigingen en religie, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek, een keppeltje of een kruisteken, niet geoorloofd zijn. Werkzaamheden die vragen om een onpartijdige en neutrale uitstraling. Dit is het geval als je als (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal publiekelijk de Staat der Nederlanden vertegenwoordigt. In de rechtszaal, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij (huis)zoekingen of bij slachtoffergesprekken.

Vanwege deze onpartijdige en neutrale uitstraling draagt een (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal in de rechtszaal altijd een toga. Dit moet volgens de wet. De toga zorgt ervoor dat elke (adjunct-)officier van justitie en advocaat-generaal hetzelfde gekleed gaat en sluit uitingen van levensovertuiging en religie uit. Door het dragen van een toga wordt benadrukt dat het in deze rol niet gaat over de persoon van de (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal, maar om de uitstraling richting verdachten en slachtoffers. Zij kunnen erop vertrouwen dat de wet op neutrale en onpartijdige wijze wordt toegepast.