Wat is het salaris van een officier in opleiding?

Als je de selectieprocedure succesvol hebt afgerond word je benoemd als officier in opleiding (OIO) en begin je aan je opleiding.

Startdatum, salariëring en inschaling

Je benoeming gaat in op de datum dat je start met de opleiding en is tijdelijk zolang je opleiding duurt. De arbeidsduur bedraagt tussen de 32 en 36 uur per week. Je salaris bedraagt minimaal € 3.177,99 en maximaal € 6.413,10 (salariscategorie RM 9A, april 2023) bij een 36-urig dienstverband.

Na de opleiding

Als je de opleiding tot officier van justitie met een positief resultaat hebt afgerond, word je per Koninklijk Besluit benoemd tot officier van justitie in vaste dienst. Je salaris wordt op dat moment vastgesteld in salariscategorie 9 RM op het naasthogere bedrag (ten opzichte van je OIO-salaris aan het eind van de opleiding) derhalve in cat 9 trede i (€ 6.146,79) of in cat 9 trede 0 (€ 6.585,92). 
In principe blijf je na je opleiding nog minstens 3 jaar verbonden aan het parket waar je bent opgeleid.

De salaristabellen van de rechterlijk ambtenaren kun je hier vinden.

Als je tijdens de opleiding onvoldoende voortgang of resultaten boekt kunnen we je opleiding – en daarmee je dienstverband – beëindigen. Dit gebeurt ook als het niet lukt om (na herkansing) het zittingsvaardigheidsbewijs te behalen.

Meer over de opleiding

Veelgestelde vragen

Jouw brief wordt door meerdere mensen gelezen. Je kunt de brief richten aan de selectiecommissie, of aan de persoon vermeld in de vacature.

De vereisten om te solliciteren zijn: (1) beschikken over Nederlandse nationaliteit (geldt voor ieder rechtelijk ambtenaar), (2) mastertitel Nederlands recht met een verklaring van civiel effect, (3) 6 jaar relevante juridische werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie (dus buiten het OM en de Rechtspraak).

In bepaalde gevallen is het direct aannemelijk dat wordt voldaan aan de harde vereiste van 6 jaar relevante juridische werkervaring na datum afstuderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een strafrechtadvocaat die minimaal 6 jaar ervaring heeft na datum afstuderen en derhalve ruime kennis van en ervaring met het straf(proces)recht. Maar ook in minder voor de hand liggende gevallen kan werkervaring voldoende juridisch relevant geacht worden om de stap naar officier van justitie in opleiding te zetten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een docent strafrecht die tevens een aantal jaar bij de rechtspraak werkzaam is geweest. Of bij legal counsel met ervaring bij een grote internationale onderneming of een financiële instelling op het gebied van bijvoorbeeld milieucriminaliteit en/of fraude. Of bij een juridisch adviseur op het gebied van cybercrime. Los van deze voorbeelden zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Bij de beoordeling van CV’s wordt onder andere gekeken in hoeverre de (juridische) kennis en ervaring zal bijdragen aan het succesvol en binnen de daartoe gestelde termijn doorlopen van de opleiding tot officier. Om te beoordelen of iemand beschikt over de voor de functie van officier van justitie benodigde kennis, ervaring en competenties dient uiteraard de volledige sollicitatieprocedure doorlopen te worden.

Voor de opleiding tot officier van justitie geldt de eis van minimaal 6 jaar werkervaring. Kandidaten met minder werkervaring kunnen al wel relevante werkervaring opdoen binnen het OM, bijvoorbeeld als er een vacature is voor adjunt-officier.

Voor de duur van jouw opleiding ben je in dienst als officier in opleiding wordt je in principe ingeschaald in RM-salariscategorie 9A (€ 2.823,70 - € 5.883,61 bruto per maand bij 36-urige werkweek). Indien je de opleiding positief hebt afgerond, word je benoemd tot officier van justitie en vindt inschaling plaats in RM-salariscategorie 9. Je hebt zowel tijdens als na de opleiding recht op 8 procent vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en een vaste onkostenvergoeding.

De exacte hoogte van je salaris gedurende de opleiding is onderwerp van gesprek tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek aan het einde van het selectieproces. Over het algemeen geldt: meer ervaring betekent een kortere opleiding en een hoger salaris. Dit kan van toepassing zijn voor overstappers vanuit de rechtspraak en specialisten op bepaalde vakgebieden.

Binnen het OM mogen medewerkers in principe zichtbaar uitingen van levensovertuiging en religie dragen. Toch zijn er voor het OM ook werkzaamheden waarbij uitingen van levensovertuigingen en religie, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek, een keppeltje of een kruisteken, niet geoorloofd zijn. Werkzaamheden die vragen om een onpartijdige en neutrale uitstraling. Dit is het geval als je als (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal publiekelijk de Staat der Nederlanden vertegenwoordigt. In de rechtszaal, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij (huis)zoekingen of bij slachtoffergesprekken.

Vanwege deze onpartijdige en neutrale uitstraling draagt een (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal in de rechtszaal altijd een toga. Dit moet volgens de wet. De toga zorgt ervoor dat elke (adjunct-)officier van justitie en advocaat-generaal hetzelfde gekleed gaat en sluit uitingen van levensovertuiging en religie uit. Door het dragen van een toga wordt benadrukt dat het in deze rol niet gaat over de persoon van de (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal, maar om de uitstraling richting verdachten en slachtoffers. Zij kunnen erop vertrouwen dat de wet op neutrale en onpartijdige wijze wordt toegepast.