De opleiding tot officier van justitie

Heb je gereageerd op de vacature en ben je geselecteerd? Dan ga je van start als officier van justitie in opleiding (OIO). De OIO-opleiding kent vaste startmomenten en onderdelen.

De opleiding is al net zo dynamisch als het vak zelf en afgestemd op jouw kennis en ervaring. Afhankelijk hiervan kan de totale opleiding 1,5 tot 4 jaar duren, maar na 3 maanden sta je al op zitting. Je leert theorie en praktijk in verschillende omgevingen van het OM, van Interventies en Onderzoeken tot en met de Rechtbank en het ressortsparket. Ook een stage bij de politie of binnen de advocatuur, kan onderdeel zijn van je opleiding.

Solliciteer vóór 3 april om te starten in de leergangen van oktober 2023 of november 2023. 

Bekijk vacature

Locaties & specialisaties

Het OM is de enige organisatie die verdachten voor de strafrechter kan brengen.

De organisatie van het OM bestaat uit tien arrondissementen en vier vestigingen van het Ressortsparket, voor zaken in hoger beroep. Daarnaast kent het OM drie parketten met een bijzondere taak. Het Landelijk Parket richt zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad. Het Functioneel Parket bestrijdt criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) tot slot verwerkt alle beroepen tegen verkeersboetes.

Op 3 april sluit de vacature voor de leergangen die in oktober 2023 en december 2023 van start gaan. In totaal zoeken we meer dan veertig nieuwe collegaofficieren verspreid over de parketten. De kans is daardoor groot dat je in jouw regio aan de slag kunt. 

Ga naar de vacature

Heb je nog vragen?

"Elke leergang solliciteren kandidaten met hele diverse achtergronden: van strafrechtadvocaten tot  (bedrijfs)juristen met uiteenlopende expertises. Twijfel je of je de juiste ervaring hebt? We kunnen altijd even met je meekijken!"
Eefje van Kasteren
HR-adviseur
Neem contact op

Ben je de selectie doorgekomen? Dan kun je starten met de opleiding tot officier van justitie. 

Omdat het gaat om een werk-leertraject teken je hiervoor een arbeidscontract. De duur van de opleiding wordt afgestemd op je juridische kennis en ervaring. 

De opleiding start met een introductieperiode die 10 weken duurt. Hierin worden vaardigheden getraind en wordt juridische kennis verdiept. In deze periode wordt de basis gelegd voor het vak.

De introductie eindigt met een prove van bekwaamheid waarmee de officier van justitie in opleiding (OIO) het zittingsvaardigheidsbewijs (ZVB) kan behalen. Het ZVB is vereist om tijdens zittingen op te treden en de opleiding te kunnen volgen. Aan het eind van de introductie maakt de OIO het persoonlijk opleidingsplan (POP).

In het POP staat omschreven welke leerwerkomgevingen de OIO gaat volgen en hoe lang deze gaan duren. Deze periode duurt minimaal 18 maanden en maximaal 4 jaar.

Je kunt in deze periode werkzaam zijn bij:

  • de afdeling interventies (Parket/ZSM)
  • de onderzoeksomgeving
  • een Ressortsparket
  • de rechtbank (als griffier en/of als rechter-plaatsvervanger)

Ook is het mogelijk een stage te lopen bij bijvoorbeeld de politie of de advocatuur.

Gedurende de hele opleiding volg je samen met je lichtingsgenoten activiteiten rond het thema  persoonlijke ontwikkeling. Deze activiteiten helpen je bij de ontwikkeling op verschillende gebieden zoals integriteit, magistratelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tijdens je opleiding houd je een digitaal portfolio bij. Dat geeft inzicht in je werkzaamheden, je  opleiding en de doorgemaakte ontwikkeling. Het portfolio is de basis voor de tussen- en eindbeoordeling. Je laat zien dat je over de vereiste kennis beschikt en de vereiste competenties beheerst. Zo werk je - richting het einde van je opleiding – toe naar volledige inzetbaarheid als officier van justitie.