Diversiteit en inclusie

In onze samenleving leven veel verschillende mensen samen. Het OM is – namens de samenleving – verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang dat we begrijpen wat er speelt in onze multiculturele samenleving, en hier met een brede blik – vanuit verschillende perspectieven  naar te kijken. Om de context beter te begrijpen, feiten op waarde te schatten, en in te leven in de persoonlijke situaties. Daarom is het van belang om – in de samenstelling van ons personeelsbestand – een goede afspiegeling te zijn van onze maatschappij.

Maar er is meer. Ook willen we gebruik maken van elkaars talenten, en willen we een werkomgeving bieden waarin iedere medewerker tot zijn recht komt, ongeacht leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst. Werken voor het OM betekent dat je openstaat voor – en kan omgaan met – verschillen in perspectief, achtergrond én inzicht. Kom jij bij ons werken?”

 

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Uitingen van levensovertuiging en religie

Binnen het OM mogen medewerkers in principe zichtbaar uitingen van levensovertuiging en religie dragen. Toch zijn er ook werkzaamheden waarbij dergelijke uitingen niet geoorloofd zijn. Dit is met name het geval in de rol van (adjunct-)officier van justitie en advocaat-generaal.

Lees meer
"Bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders bestaat wel eens het beeld dat ze geen kans maken om bij het OM te werken. Discriminatie bestáát natuurlijk. Maar nooit heb ik het bij het OM ervaren, al moet je wel over de geschikte kwalificaties beschikken. Ik voel me bij het OM als een vis in het water.”
Oral Ercan
Teamleider Interventies parket Rotterdam

Wat doen we om diversiteit & inclusie te vergroten?

Naast het interne diversiteitsnetwerk binnen het OM werken we samen met externe netwerken en samenwerkingsverbanden op het gebied van diversiteit en arbeidsbeperkten. Ons diversiteitsnetwerk organiseert regelmatig interne bijeenkomsten, waarbij medewerkers hun ervaringen delen en onderling kennis uitwisselen.

Medewerkersnetwerken

Als OM streven wij er naar diversiteit & inclusie te bevorderen. Een actieve participatie van medewerkers in medewerkersnetwerken kan hier een grote rol in spelen doordat er in een informele setting ervaringen kunnen worden uitgewisseld Het OM kent de volgende medewerkersnetwerken:

Diversiteitsnetwerk
Veel mensen in Nederland groeien op binnen twee of meer culturen. Met het interne diversiteitsnetwerk van het OM  worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Hier krijgen alle medewerkers de kans om hun ervaringen te delen over onderwerpen zoals: Moeten er hordes worden genomen of drempels worden geslecht om jezelf te kunnen zijn, in of buiten het werk?

JongOM
De netwerkorganisatie voor en door OM'ers t/m 35 jaar. Een club young professionals die leerzame, inspirerende, sprankelende en sociale evenementen en activiteiten organiseert waarbij elke jonge OM’er welkom is ongeacht de afdeling waar hij/zij werkzaam is.

ZilverOM
Sinds 2010 kent het OM een platform voor ge(pre)pensioneerde medewerkers: ZilverOM. Iedereen die met VUT of (pre)pensioen gaat, is van harte welkom om hieraan deel te nemen. 

Bekijk hier onze openstaande vacatures