Diversiteit en inclusie

In Nederland leven veel verschillende mensen samen. En namens al deze mensen is het OM verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Die diversiteit aan mensen zien we ook terug in de zaken die we als OM behandelen. Bij  verdachten, slachtoffers, advocaten en andere belanghebbenden. 

Om ons werk goed te kunnen doen, is het van belang dat we begrijpen wat er speelt in onze multiculturele samenleving. Dat we met een brede blik – vanuit verschillende perspectieven - naar zaken kunnen kijken. Om de context beter te begrijpen, feiten op waarde te schatten, de juiste vragen te stellen en ons in te leven in persoonlijke situaties. Om dat te bereiken, is het nodig dat de samenstelling van ons personeelsbestand een goede afspiegeling is van de diversiteit binnen de Nederlandse samenleving. We zijn er immers voor iedereen, zonder onderscheid te maken of mensen uit te sluiten.

Maar er is meer. Ook binnen onze organisatie vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Het OM wil een werkomgeving bieden waarin iedere medewerker tot diens recht komt, ongeacht geslacht, seksuele identiteit, geloofsovertuiging, beperking, persoonlijke bijzonderheden, etcetera. Werken bij het OM betekent dat je openstaat voor – en kan omgaan met – verschillen in perspectief, achtergrond én inzicht. Kom jij bij ons werken?

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Uitingen van levensovertuiging en religie

Binnen het OM mogen medewerkers in principe zichtbaar uitingen van levensovertuiging en religie dragen. Toch zijn er ook werkzaamheden waarbij dergelijke uitingen niet geoorloofd zijn. Dit is met name het geval in de rol van (adjunct-)officier van justitie en advocaat-generaal.

Lees meer

Meer diversiteit & inclusie binnen het OM

Binnen het OM wordt aandacht besteed aan diversiteit en inclusie. Dit gebeurt op landelijk niveau, maar ook vanuit D&I-werkgroepen bij de verschillende OM-onderdelen en door verschillende medewerkersnetwerken. Samen proberen we onze gebouwen, onze communicatie, onze werkprocessen en onze organisatiecultuur meer inclusief te maken zodat iedereen zich welkom voelt, mee kan doen en gelijkwaardig behandeld wordt. Via onder andere kunst, gesprekken, opleidingen en workshops, campagnes en samenwerkingen zoeken en vinden we elke keer weer mogelijkheden om diversiteit en inclusie zichtbaar en bespreekbaar te maken binnen onze organisatie.

Is het OM al een inclusieve en diverse organisatie? 
We doen ons best en zijn op de goede weg, maar er is nog een heleboel te winnen. We zijn benieuwd wat jij kan bijdragen als je bij ons komt werken.

Bekijk hier onze openstaande vacatures