Jouw loopbaan bij het OM

Als officier van justitie bij het OM leid je opsporingsonderzoeken en breng je zaken voor de rechter. 

Dat is al belangrijk, veelzijdig en soms spannend werk. Maar het OM heeft jou nog veel meer te bieden. Van de plaats waar je werkt tot de mogelijkheden om je op gerelateerde gebieden tot een expert te ontwikkelen, jouw loopbaan bij het OM kan veel kanten op!​​​

De organisatie van het OM bestaat uit tien arrondissementen en vier vestigingen van het Ressortsparket, voor zaken in hoger beroep. Daarnaast kent het OM drie parketten met een bijzondere taak. Het Landelijk Parket richt zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad. Het Functioneel Parket bestrijdt criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Het Parket Centrale Verwerking OM tot slot verwerkt alle beroepen tegen verkeersboetes.

10 arrondissementsparketten, afwisseling overal in het land

Waar je ook woont, er is altijd een arrondissementsparket bij jou in de buurt. Deze parketten doen elk jaar duizenden onderzoeken en interventies af. De verscheidenheid, breedte en impact van het werk is groot. Houd jij van afwisseling en resultaat? Dan ben je bij één van deze parketten helemaal op je plek.

Ressortsparket voor verdieping en principiële vraagstukken

Het ressortsparket (op 4 verschillende locaties in het land) behandelt de zaken in hoger beroep. Dat betekent veel ruimte voor verdieping, bestudering van jurisprudentie en het vinden van nieuwe invalshoeken. Houd jij van juridische uitdagingen en de extra spanning die een hoger beroep met zich meebrengt?

Brede samenwerking: 2 parketten voor grote en complexe zaken

Naast de arrondissements- en ressortsparketten zijn er een aantal gespecialiseerde parketten waar ook officieren van justitie werken. Hun werk wordt gekenmerkt door nationale en internationale samenwerking en het aanpakken van grootschalige of ondermijnende criminaliteit. Maatschappelijk extra relevant werk en werk dat regelmatig de krant haalt.

  • Het Functioneel Parket is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in strafzaken waarin bijzondere opsporingsdiensten het opsporingsonderzoek doen. Daarbij gaat het om fraude, misbruik van voorzieningen, milieucriminaliteit en complexe ontnemingszaken.
  • Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en cybercrime.​​​​​​​

 

2 onderdelen met een aparte opdracht

Tot slot zijn er nog 2 onderdelen waar je als officier van justitie kunt werken.

  • Het Parket CVOM in Utrecht behandelt beroepen tegen verkeersboetes (Mulderbeschikkingen), neemt besluiten over ingevorderde rijbewijzen en behandelt strafzaken over verkeer of zaken rond handhaving van de openbare orde, zoals openbare dronkenschap of overlast. Officieren werken hier vooral op het gebied van opleidingen of bij projecten.
  • Het Parket-Generaal in Den Haag is de ondersteunende organisatie als het gaat om beleid en strategie en voor bestuurlijke en juridische ondersteuning bij gevoelige zaken. Hier vind je ook het bestuur van het OM: het college van procureurs-generaal. Dé plek als je wilt meedenken over kwaliteit en bedrijfsvoering.

Specialisaties die passen bij jouw belangstelling

Sommige zaken zijn zo complex dat we er gespecialiseerde officieren voor in huis hebben. Wil jij expert worden op het gebied van mensenhandel, drugssmokkel, cybercriminaliteit, zedenzaken, verkeer en jeugd, cold cases, slachtofferzaken, discriminatie, forensische methoden of medische zaken? Dan krijg je gelegenheid om je daartoe te ontwikkelen. Of ben je graag de spil in het zoeken van oplossingen binnen én buiten het strafrecht, zoals het programma ‘Straf met zorg’ of de aanpak van verwarde personen? Dan krijg je gelegenheid om samen met partners zoals de politie, stichting Halt, gemeenten, de reclassering of slachtofferhulp Nederland veelvoorkomende criminaliteit snel, slim, selectief, simpel, samenlevingsgericht en vooral samen, af te doen.

Management

Behalve voor inhoudelijke ontwikkeling, zijn er ook mogelijkheden om door te groeien naar meer leidinggevende rollen. Dat kunnen coördinerende werkzaamheden zijn op specifieke portefeuilles of als teamleider, maar ook als bijvoorbeeld teamhoofd of (plaatsvervangend) hoofdofficier. Voor dergelijke carrières beschikken we over management-developmentprogramma’s.

Meer informatie

Kortom, ons werk is breed en de mogelijkheden zijn groot: behalve dat het werk van officier van justitie van zichzelf al veelzijdig is, zijn er ook nog eens verschillende omgevingen, specialisaties en bij jou passende groeipaden. Volop ruimte voor jouw belangstelling, ambitie en ontwikkeling.

Lees over het werk en de opleiding