Word OM-trainee!

Denk jij dat het aanpakken van criminaliteit echt iets voor jou is? Kom het ontdekken en maak samen met 11 medetrainees in 2 jaar tijd kennis met alle facetten van het werken als jurist  bij het Openbaar Ministerie. Een bijzondere en vooral leerzame start van je juridische loopbaan!

Het OM-traineeship duurt in totaal 2 jaar en bestaat uit een combinatie van een op maat gemaakt opleidingsprogramma en het opdoen van ervaring bij verschillende onderdelen van het OM. Het uitgebreide opleidingstraject geeft je zicht op jouw capaciteiten en talenten.

Ben je benieuwd naar het OM-traineeship maar heb je nog vragen? Stel ze op 16 mei tijdens het webinar. Aanmelden kan hier!

Bekijk de vacature

Dit kun je verwachten..

  1. Je ervaart veel dynamiek binnen het OM doordat je dagelijks bezig bent met actuele zaken. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Bij het OM sta je midden in de maatschappij en krijg je te maken met veel verschillende onderdelen: van cybercrime tot milieu en terrorisme.;
  2. Je gaat snel zelfstandig aan het werk. Je doet zelfstandig je zaken onder verantwoordelijkheid van een (adjunct-)OvJ en hebt (vaak zelf) het overleg met de ketenpartners. Op sommige parketten doen trainees voorgeleidingen, taakstraf verhoren en gesprekken met slachtoffers.;
  3. Je hebt direct contact met belangrijke ketenpartners zoals de politie, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp. Daar zitten we mee aan tafel om in gezamenlijkheid te kijken hoe we zaken het best aanpakken.;
  4. Je kan na je traineeship eventueel snel doorgroeien. Er zijn trainees die na het traineeship binnen een jaar als adjunct-officier op zitting staan.
Aanmelden webinar 16 mei

Selectiecriteria

Om geselecteerd te worden voor het OM-traineeship zijn er een aantal functie-eisen:

  • Afgeronde WO-masteropleiding Nederlands Recht met ‘civiel effect’ (je hoeft dus géén master strafrecht te hebben);
  • Aantoonbare kennis van het straf(proces)recht;
  • Maximaal 2 jaar relevante juridische werkervaring na datum afstuderen;
  • Maatschappelijke betrokkenheid.
Méér dan 2 jaar werkervaring?

Hoe is het traineeship opgebouwd?

Het traineeship bestaat uit 4 blokken, en duurt in totaal 2 jaar. In het eerste blok start je samen met de andere trainees uit jouw lichting bij het parket CVOM. Je gaat hier onder begeleiding van de ervaren opleiders aan de slag met het beoordelen en verwerken van verkeerszaken. In het tweede blok ga je je verdiepen in veelvoorkomende criminaliteit. Net als in het eerste blok volg je relevante leeractiviteiten bij het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht (SSR). Dit bestaat uit zowel juridische cursussen als trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden.

Bij het beoordelen van strafzaken werk je van binnenkomst tot afdoening aan een zaak, en werk je samen met de relevante partners van het OM, zoals de politie en de reclassering. Na 7 maanden stroom je door naar de afdeling Interventies op een Arrondissementsparket. Hier werk je in de ZSM-omgeving verder aan strafzaken op het gebied van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, diefstal, vernieling, oplichting en huiselijk geweld. Ook hier word je weer begeleid door ervaren collega’s. Ook ga je in dit blok verder aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. De leeractiviteiten bij SSR volg je steeds samen met je lichting. Het moment om bij te praten en ervaringen uit te wisselen!

 

In het laatste blok ga je aan de slag bij de afdeling Onderzoeken of een van de landelijke parketten: het Landelijk Parket, het Functioneel Parket of het Ressortsparket. De afdeling Onderzoeken richt zich op de strafrechtelijke aanpak van ernstige misdrijven. Dergelijke misdrijven hebben grote impact op het slachtoffer, de directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Bij de landelijke onderdelen ga je aan de slag met appelzaken (bij het Ressortsparket), fraude- en milieuzaken (bij het Functioneel Parket) of georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (bij het Landelijk Parket). Tegen het einde van het traineeship ontvang je, wanneer je alle onderdelen goed hebt doorlopen, het parketvaardigheidsbewijs. Hiermee kun je doorstromen naar een juridische functie binnen het OM.

(Oud) trainees aan het woord

“Het OM spreekt mij enorm aan. Het OM spreekt namens de samenleving. Niet alléén voor de belangen van de verdachte, of die van eventuele slachtoffers en nabestaanden, maar echt voor álle betrokken partijen. Dus ook die van de maatschappij in zijn geheel."
Sinita Soekhoe
Traineelichting 2019
 “Ik kwam in een beschermde omgeving, waar ik rustig kon ontdekken wat ik leuk vond. Er was voor mijn gevoel ruimte om fouten te maken, en om (daarvan) te leren. Het was bovendien fijn samenwerken met jonge, ambitieuze collega’s. Door de diverse zaken, vele cursussen en het contact met collega’s was het werk uitdagend. Bijzonder veel gelachen, bijzonder veel geleerd! Allebei van belang, nietwaar?”
Joris de Vries
Traineelichting 2017
"Als trainee beoordeel je een strafzaak en formuleer je de strafeis die je bespreekt met je mentor. Vervolgens gaat de assistent-officier met jouw strafvoorstel naar zitting. Je hebt dus ook regelmatig contact met de assistent-officier. Bijvoorbeeld om te vragen hoe de zitting is verlopen of om toe te lichten hoe je tot een bepaald voorstel bent gekomen. "
Hannah Lisa van Rij
Traineelichting 2017
Lees hier alle verhalen

OM-traineeship in beeld