Pak de regie over de aanhouding

Lees dit verhaal

Pak de regie over de strafmaat

Lees dit verhaal

Pak de regie over de herstelbemiddeling

Lees dit verhaal

Pak de regie over de interventie

Lees dit verhaal

Pak de regie over de opsporing

Lees dit verhaal

Pak de regie over het strafproces

Lees dit verhaal

Pak de regie over de beslaglegging

Lees dit verhaal

Pak de regie over gedragsverandering

Lees dit verhaal

Van te hard rijden tot winkeldiefstal. Van moord tot fraude. Bouw jij met ons mee aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Pak de regie, word officier van justitie!

Bekijk de brochure

Werken bij het OM

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt – samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord, en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen, dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat er oog is voor hun positie en belangen, en dat de samenleving ervaart dat het OM staat voor een rechtvaardige samenleving. 

Waar bestaat je werk uit en waar werk je naar toe?

Als officier van justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je geeft leiding aan het opsporingsonderzoek en bekijkt zorgvuldig wat de meest passende strafeis of interventie is. Uiteindelijk presenteer je de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek ‘op zitting’ en leg je een strafeis voor aan de rechtbank.

"Soms heb je een dader meteen te pakken, bijvoorbeeld als je die met het moordwapen naast het slachtoffer aantreft. Maar soms heb je niet direct zicht op de dader. Dan is onderzoek nodig."
Alexander Bijl
Teamleider ZSM en senior officier
Het moment van aanhouding dringt zich min of meer aan je op, omdat er een dreiging is.
Ferry van Veghel
Landelijk coördinerend terrorismeofficier
Een gesprek tussen verdachte en slachtoffer levert vaak meer genoegdoening op dan een heel strafproces.
Mirjam Goudzwaard
Slachtofferrechten officier

Om officier te kunnen worden, volg je de OIO-opleiding. Afhankelijk van je opleiding en werkervaring duurt deze 1,5 tot 4 jaar. De OIO-opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. Tijdens de introductieperiode maak je als officier in opleiding (OIO) kennis met het vak. In deze periode wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen als drijfveren, magistratelijkheid, ethiek en integriteit en is er aandacht voor verschillende leerstijlen en leervoorkeuren. 

De introductieperiode wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Je treedt daarbij tijdens een simulatiezitting op als officier van justitie en dat optreden wordt beoordeeld door ervaren officieren. Na een positieve beoordeling ontvang je het zittingsvaardigheidsbewijs. Aan het einde van de introductieperiode wordt je persoonlijk opleidingsplan (POP) vastgesteld. Bij het opstellen van dit plan wordt rekening gehouden met eerder opgedane kennis en ervaring.

Leerwerkomgevingen (LWO)
Op basis van het in het POP vastgestelde maatwerkprogramma doorloopt iedere OIO verschillende LWO's. LWO's van de OIO-opleiding zijn:

 • Afdeling Interventies
 • Afdeling Onderzoeken
 • Het Ressortsparket (RP)
 • De Rechtbank
 • Externe stage (een stage buiten de rechterlijke organisatie, bijvoorbeeld bij de politie of binnen de advocatuur kan onderdeel uitmaken van de OIO-opleiding). 

Selectiecriteria

 • de Nederlandse nationaliteit;

 • afgestudeerd in het (Nederlands) recht met civiel effect;

 • ruime en aantoonbare kennis van het straf(proces)recht;

 • minimaal 6 jaar ruime relevante juridische werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie;

 • aantoonbaar academisch werk- en denkniveau 

 • van onbesproken gedrag zijn.

Bekijk hier meer informatie.

Daarnaast is van belang dat je beschikt over de volgende aantoonbare competenties:

 • organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid;

 • integriteit;

 • improvisatievermogen;

 • flexibiliteit;

 • oordeelsvorming/probleem analyserend vermogen;

 • besluitvaardigheid;

 • overtuigingskracht en durf;

 • stressbestendigheid;

 • leiderschap.

Pak jij de regie?
T/m 10 oktober 2021 kan er gesolliciteerd worden voor de OIO-opleiding met de startdatum van 1 april 2022. Bekijk hier de vacature. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Milou van Leest via mailadres w.s@om.nl

Veelgestelde vragen

Om voor de functie van officier in opleiding in aanmerking te komen, gelden een aantal vereisten. Voor ieder rechterlijk ambtenaar geldt dat je moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit en dat je een afgeronde academische juridische opleiding hebt, met een verklaring van civiel effect. Je bent dus meester in de rechten, beschikt over een afgeronde juridische master en hebt ruimte en aantoonbare kennis van strafrecht en strafprocesrecht. Daarnaast dien je van onbesproken gedrag te zijn. Voordat je benoemd kunt worden tot officier van justitie moet je beschikken over minimaal zes jaar relevante juridische werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie (dus buiten het OM en de Rechtspraak).

Een onderdeel van je sollicitatie is het aanleveren van een verklaring civiel effect, die wordt afgegeven door de universiteit waar je bent afgestudeerd. De universiteit geeft deze verklaring meestal meteen af bij het afstuderen, maar het kan ook later worden opgevraagd.

Wanneer de universiteit een verklaring van civiel effect heeft afgegeven, dan voldoe je aan de eisen voor toelating tot juridische beroepen en functies. Bij twijfels of een kandidaat wel of niet voldoet aan de vereisten voor zo’n verklaring, wordt de kandidaat geadviseerd zelf contact op te nemen met de universiteit waar hij/zij is afgestudeerd.

Bij het onderzoek naar jouw geschiktheid voor een rechterlijke functie wordt een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister aangevraagd (Conform artikel 29 Besluit Justitiële en strafvorderlijke gegevens). Het uitgangspunt is dat kandidaten die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit niet in aanmerking komen voor een functie van officier (in opleiding).

De OIO volgt een op de persoon toegespitst traject dat qua inhoud en duur van de te doorlopen leerwerkomgevingen is afgestemd op zijn of haar kennis, vaardigheden en (werk)ervaring uit het verleden, maar ook op de werkzaamheden waarvoor men opgeleid gaat worden. De te volgen opleiding wordt individueel vastgesteld in een persoonlijk opleidingsplan. De opleiding start met een uitgebreide introductieperiode waar het zittingsvaardigheidsbewijs kan worden behaald. De leerwerkomgeving Interventies en Onderzoeken maken vast onderdeel uit van het programma daarnaast kan ervaring worden opgedaan bij het Ressortsparket, de rechtbank en externe partners zoals de politie of in de advocatuur. De wijze van leren is vooral ‘on the job’, onder begeleiding van een (coördinerend) opleider en verder wordt de OIO ondersteund door informatie in de digitale leeromgeving en door bijeenkomsten (cursussen) van SSR.

Voorafgaand aan de start van de OIO-opleiding vindt er een intakegesprek plaats met de OIO, de coördinerend opleider van het parket en een Landelijk Adviseur Opleidingen. De oio wordt hiervoor uitgenodigd zo snel mogelijk nadat hij of zij door de Landelijke Selectiecommissie OM (LSOM) is geselecteerd en is aangenomen.

Tijdens het intakegesprek bespreken de landelijk adviseur opleidingen (LAO) en coördinerend opleider waar de toekomstige Oio op dat moment staat en op welke manier de opleiding het beste vormgegeven kan worden. De LAO vraagt de Oio naar zijn of haar eigen specifieke leerwensen gedurende de opleiding. Om tot een passend advies te komen, wordt aanvullend gebruik gemaakt van de sollicitatiebrief, de bul met cijferlijst, het CV, de referenties, het rapport van het selectieassessment, het advies van de lokale selectiecommissie en de voorlopige leidraad opleidingsduur.

Ja. Na een introductieperiode, vindt er een proeve van bekwaamheid plaats waar het voor de functie verplichte zittingsvaardigheidsbewijs behaald kan worden. Uitgangspunt is dat niemand op zitting staat, voordat hij daarvoor groen licht heeft gekregen. Dit betekent dat bepaalde basisvaardigheden en basiskennis getoond moeten zijn in een simulatie-setting, voordat een Oio op zitting mag staan. IJkniveau voor het ZVB is de gemiddelde politierechterzitting. Achterliggende gedachte is dat de zitting bij uitstek de plaats is waar het OM wordt vertegenwoordigd en zichtbaar is voor de samenleving/ verantwoording aflegt aan de samenleving. Juist de zittingen zijn voor veel justitiabelen het enige moment waarop men in contact komt met het OM. Ook bij de eerste zittingen verwachten de andere deelnemers (de Rechtspraak en de advocatuur) een vertegenwoordiging van het OM die op niveau is. Indien het ZVB niet wordt gehaald, dan is er een mogelijkheid tot herkansing. Mocht het onverhoopt zo zijn dat ook na herkansing het ZVB niet is behaald, dan wordt de benoeming als Oio beëindigd.

Je komt in dienst als officier in opleiding, met een tijdelijk dienstverband voor de duur van de OIO-opleiding. De arbeidsduur is in principe fulltime (36 uur per week), maar in elk geval minimaal 32 uur per week. Na afloop van de opleiding ben je in beginsel minimaal drie jaar aan het parket van plaatsing verbonden.

Inschaling vindt - tijdens de opleiding - in beginsel plaats in RM-salariscategorie 9A. Voor overstappers vanuit de rechtspraak en specialisten met een verkorte opleiding kunnen tijdens de opleiding andere aanstellingsvoorwaarden gelden.
Nadat je de opleiding positief hebt afgerond wordt je benoemd tot officier van justitie, en vindt inschaling plaats in RM-salariscategorie 9. Je hebt zowel tijdens als na de opleiding ook recht op 8 procent vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en een vaste onkostenvergoeding.

Nee, in deze wervingsronde gaat de voorkeur uit naar kandidaten met meer dan 6 jaar werkervaring. De reden hiervoor is een kortere opleidingsduur en het hiermee sneller inzetbaar zijn als officier van justitie.

Heb je nog andere vragen? Ik help je graag verder!
Milou van Leest
Adviseur Recruitment
Neem contact op
Powered by Emply