De officier van justitie: Onmisbaar voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Pleger geweldsdelict achter de tralies. Verdachte van moord aangehouden. Celstraf voor fraude en witwassen. Netwerk van cybercriminelen opgerold. Sla de krant open en je leest over zaken waar wij als officieren van justitie direct of indirect bij betrokken zijn.

Dag in dag uit werken we aan een veilige en rechtvaardige samenleving. We komen in actie als het strafrecht moet ingrijpen. We sporen verdachten op en brengen ze waar nodig voor de rechter. Dat doen we zowel midden in de schijnwerpers als achter de schermen, samen met onze collega’s en onze partners in binnen- en buitenland.

We zijn trots op onze rol als hoeders van de rechtsstaat. Het vertrouwen hierin begint met rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming. We laten zien dat criminaliteit niet loont en mensen kunnen leven in een veilige samenleving. Rechtvaardig betekent ook dat iedere verdachte een eerlijke behandeling krijgt.

In ons werk zijn we autonoom en onafhankelijk. We durven beslissingen te nemen die ingaan tegen de publieke opinie. Voor ons staat waarheidsvinding voorop en daarbij wegen we telkens de belangen van verdachten, slachtoffers, maatschappij en politiek tegen elkaar af. We baseren onze beslissingen op de feiten en de wet.

We zijn ons voortdurend bewust van de impact van ons werk. Op slachtoffers, nabestaanden en de maatschappij, maar ook op verdachten en hun omgeving. Bij een strafeis hebben we oog voor alle belangen. Doet de straf recht aan de ernst van de misdaad? Beschermen we hiermee de samenleving? Zorgt het voor genoegdoening? Is er een perspectief voor de verdachte?

De keuzes die we maken vragen om grote zorgvuldigheid. Ook als we onder tijdsdruk werken en snelheid essentieel is. We willen koste wat kost voorkomen dat een verdachte op de vlucht slaat, een straf ontloopt of nieuwe slachtoffers maakt. Ook is het van belang dat slachtoffers of nabestaanden zo snel mogelijk verder kunnen met hun leven. 

Iedere zaak is anders, maar elke zaak telt. Dat vraagt om maatwerk. We vragen ons telkens af: wat gaan we onderzoeken, welke middelen zetten we in, wanneer gaan we over tot aanhouding, is er na onderzoek voldoende bewijs of moeten we de zaak seponeren? Is het strafbare feit gering en leggen we een strafbeschikking op, of brengen we deze zaak voor de rechter, en welke straf eisen we? Bij al deze beslissingen staan wij aan het roer. Dat geeft verantwoordelijkheid, maar ook vrijheid, uitdaging en afwisseling.

Ons werk raakt iedereen. Van jong tot oud, van individu tot maatschappij, van burger tot overheid en van slachtoffer tot verdachte. Dat maakt ons tot in de vezels gemotiveerd om misdaad te bestrijden. Elke dag weer. Met ons werk maken we de wereld een stukje veiliger.

Draag bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Lees meer over het werk, de opleiding en selectieprocedure.

Word officier!

Wat je misschien ook interessant vindt:

Powered by Emply