Mark Zwakhoven

Financieel adviseur

Mark Zwakhoven werkt als senior adviseur Grootboek bij het CFA GVKA, voluit het Centrum Financiële Administratie Geïntegreerde Verplichtingen- en Kasadministratie. Het CFA GVKA is het shared service center voor de financiële administraties van het OM en drie andere onderdelen van het ministerie van Justitie & Veiligheid: de Raad voor de Kinderbescherming, het Bestuursdepartement en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het CFA GVKA valt onder de Dienstverleningsorganisatie van het OM (DVOM).

Mark vertelt: “We zijn sinds januari 2020 operationeel. In 2018 besloot het ministerie van J&V om de financiële administraties van J&V-onderdelen met een GVKA-stelsel in één shared service center onder te brengen. Dat is het CFA GVKA geworden. Ik ben vanaf het begin betrokken en daarom was er veel ruimte om mijn functie naar eigen inzicht vorm te geven. Heel fijn!“

Het CFA GVKA werkt grotendeels met gestandaardiseerde processen, maar sommige taken zijn specifiek voor één J&V-onderdeel. Mark: “Ik voer de specifieke taken uit voor het Bestuursdepartement. Namelijk het beheer op de voorschotadministratie van subsidies en bijdragen en het bijhouden van het standenregister. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bijvoorbeeld, krijgt voorschotten op de bij J&V aangevraagde subsidie voor maatschappelijke preventieprojecten. Als de verantwoording achteraf klopt, stelt het Bestuursdepartement het definitieve subsidiebedrag vast. Deze gegevens leggen wij nauwkeurig vast in een register. Zo houden we zicht op of het subsidiegeld goed wordt besteed. Heel belangrijk, want gaat om 13 miljard, een gigantische hoeveelheid overheidsgeld. Door een zorgvuldig financieel beheer dragen we ook bij aan een rechtvaardige samenleving. Financieel adviseur kun je overal zijn, maar de maatschappelijke relevantie die er hier bij komt kijken, geeft er voor mij extra betekenis aan.”

Dat diverse palet met taken, dat maakt mijn werk interessant!
Mark Zwakhoven
Financieel adviseur

Daarnaast levert Mark ook een bijdrage aan innovaties en procesverbeteringen. Mark: “Ik ben lid van de J&V-brede werkgroep ‘Data-analytics en robotisering’. Hierin gaan we op zoek naar slimme manieren om financiële controles te automatiseren. Zo bereiden we nu de ontwikkeling van een query voor om de deelwaarnemingen -een soort steekproefsgewijze controles- voor inkooptransacties te automatiseren. Ook ben ik de coördinator van de maand- en jaarafsluitingen van Oracle. Dat diverse palet met taken, maakt mijn werk interessant!”
 

Mark werkt in een team van ongeveer tien mensen, bij het CFA GVKA werken zo’n 75 mensen. Mark: “We zijn een gemêleerde club: jonge professionals, ervaren krachten, vaste en inhuurkrachten. Allemaal met verschillende expertises, sommigen hebben veel overheidservaring, anderen komen uit het bedrijfsleven. Daarnaast heb ik vaak te maken met de collega’s uit de overige J&V-onderdelen, zoals de Rijksrecherche. Die diversiteit vind ik heel boeiend.”

Mark: “Er wordt hier hard gewerkt, logisch, want in een financiële omgeving heb je altijd te maken met deadlines. Natuurlijk heb je soms te maken met iets langere besluitvorming, maar je zit hier geen duimen te draaien. En je hoeft ook echt geen 30 jaar op dezelfde plek te blijven. Er zijn volop ontwikkelmogelijkheden. Het werk kun je redelijk flexibel indelen en als je overdag eens een privédingetje moet regelen, dan klap je gewoon ’s avonds nog even je laptop open. Ik houd in elk geval voldoende tijd over voor mijn gezin én voor mijn passie: in mijn vrije tijd geef ik les op een sportclub. Heel leuk en het houdt me fit. Ik blijf hier graag nog een poos -in goede conditie- meedraaien. We sluiten eind dit jaar ons eerste officiële jaar af, ik ben heel tevreden bij het CFA GVKA, ik hoop dat onze klanten dat ook zijn.”

Powered by Emply