Anna Movsesjan is in 2017 begonnen met de eerste lichting van het OM-traineeship. Na 8 maanden zaken te hebben beoordeeld bij Parket CVOM, is zij per 1 februari doorgestroomd naar het arrondissementsparket Amsterdam, voor de laatste fase van het traineeship. Anna deelt haar ervaring:

“Het opleidingsprogramma is goed georganiseerd. Iedere fase zijn we gestart met een relevante opleiding bij SSR over het verkeersrecht en commuun strafrecht. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld tenlasteleggingstechniek, huiselijk geweld, ontnemen, jeugdrecht en ’opzet en schuld’. Verder krijg je trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap.

In het tweede blok zijn we gestart met jurisprudentie- en intervisiebijeenkomsten. In kleine groepjes bespreek je dan samen een probleem of casus en probeer je te zoeken naar oplossingen. Daarnaast hebben we een oefenrechtbank gehad, onder begeleiding van 2 officieren. Je behandelt dan een zaak, die je bij hen ’op zitting brengt’. Verder vertellen officieren tijdens actualiteitenbijeenkomsten over de meest recente ontwikkelingen.

Allemaal interessante en leerzame cursussen die je als trainee een goede voorbereiding geven op het beoordelen van strafzaken. Je leert hoe je de opgedane kennis in de praktijk kan toepassen. Ook het sparren met medetrainees en de feedback die we van onze mentoren krijgen, is daarbij heel waardevol. Na ieder blok heb je een voortgangsgesprek met je leidinggevende en hoor je of je het blok goed hebt afgerond.

Ik heb heel veel zin om nu bij het parket in Amsterdam aan de slag te gaan. Ik kijk er naar uit om mijn inhoudelijke kennis verder te verbreden en te verdiepen. Daarnaast kijk ik uit naar de afstemming met de officieren en de samenwerking met ketenpartners. Samen dienen we te komen tot een goede afdoening van iedere zaak.

Mijn tip: maak gebruik van de mogelijkheden die het traineeship biedt om je op persoonlijk en juridisch vlak verder te ontwikkelen. Bovenal: geniet er van! Niet alleen van de inhoud, maar ook van de samenwerking met je leuke, intelligente en ambitieuze jonge collega’s.

Wil jij deelnemen aan het OM-traineeship?
Het traineeship start op een aantal vaste momenten in het jaar. Op dit moment hebben we een vacature, voor het traineeship met startdatum 1 juni 2019! Bekijk op Vacatures en reageer vóór 11 maart aanstaande.

Bekijk hier de vacatures