Lisa van Rij is – na een aantal eerdere stages bij zowel het OM als in de advocatuur – op 1 juni begonnen met het OM-traineeship.

Lisa: "Als trainee leer je bij uitstek je juridische kennis verder versterken en toepassen in de praktijk zodat je wat sterker in je schoenen staat. Gedurende het hele traineeship volg je SSR-cursussen die aansluiten bij het soort strafbare feiten dat je op dat moment beoordeelt. Dat maakt het inhoudelijk al heel interessant, maar de opleiding wordt ook nog eens verzorgd door officieren en andere juristen met verschillende achtergronden en standpunten. Je krijgt daardoor van iedereen weer andere inzichten mee. Die cursussen zijn dus ontzettend leuk én leerzaam. Iedereen kijkt daar ook echt naar uit."

Hoe is de begeleiding georganiseerd?

"Per groepje van vijf trainees heb je één mentor. De mentoren hebben veel tijd voor je en het is gemakkelijk en laagdrempelig om naar je mentor toe te stappen en een zaak te bespreken. Je hebt daarom ook niet het gevoel dat je iemand lastigvalt als je een vraag stelt."

Wat gebeurt er als jij een strafzaak beoordeeld hebt?

"Als trainee beoordeel je een strafzaak en formuleer je de strafeis die je bespreekt met je mentor. Vervolgens gaat de assistent-officier met jouw strafvoorstel naar zitting. Je hebt dus ook regelmatig contact met de assistent-officier. Bijvoorbeeld om te vragen hoe de zitting is verlopen of om toe te lichten hoe je tot een bepaald voorstel bent gekomen. Ook daar leer je als trainee van.

Ik probeer het verloop van de zaken – die ik heb beoordeeld - ook te blijven volgen. Is het voorstel overgenomen door de rechtbank of niet? Of hebben we dat op een andere manier afgedaan? Dat is voor mij interessant en leerzaam om te volgen."

Hoe is de samenwerking binnen de groep?

"Wij zijn gestart met een grote groep jonge juristen (van in totaal 28 mensen) met allemaal verschillende achtergronden, wat het leuk en divers maakt. De één heeft gestudeerd in Groningen, de ander in Leiden of Nijmegen. Juist omdat iedereen zo verschillend is, is de samenwerking goed. We sparren vaak met elkaar en daardoor leer je vanuit verschillende invalshoeken naar een zaak te kijken. Daar leer ik echt van. Vooral waaróm collega’s een andere zienswijze hebben.

Daarnaast organiseren we binnen de groep ook regelmatig een uitje of een borrel of eten we samen nog een hapje. De sfeer is dus goed en er komen echt vriendschappen uit voort."

Hoe lever jij als trainee een bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving?

"Als trainee probeer ik niet alleen te kijken naar de belangen van het slachtoffer en die van de maatschappij, maar ook die van de verdachte. Hoe is het delict ontstaan? Bijvoorbeeld bij verkeerszaken: heeft het slachtoffer zelf bepaalde zaken nagelaten? En hoe heeft een verdachte zich na het delict gedragen? Heeft hij contact gehad met het slachtoffer of een bos bloemen gestuurd? Dat neem ik allemaal wel mee in mijn overweging. Ik probeer ook uitleg te geven waaróm iemand wordt gestraft en hoop dat dit een lerend effect heeft."

Bekijk hier de vacatures