Word officier van justitie

Als officier van justitie leid je opsporingsonderzoeken en stel je een passende strafeis vast. Daarbij kijk je verder dan de feiten van de strafzaak en houd je rekening met het slachtoffer, de verdachte en de samenleving als geheel. Zo sta je aan het roer van de rechtsstaat en werk je, samen met je collega's van het OM en verschillende ketenpartners, aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wil jij officier van justitie worden? Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie voor je op een rij gezet.

Bekijk de vacature

Verantwoordelijk en veelzijdig werk

Als officier van justitie zorg je – samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Je leidt het opsporingsonderzoek, vormt het dossier en uiteindelijk presenteer je de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek ‘op zitting’ en leg je een strafeis voor aan de rechtbank. Dat is al belangrijk, veelzijdig en soms spannend werk. Maar het OM heeft nog veel meer te bieden, lees meer:

"Toen hebben we heel snel besloten: aanhouden. Veiligheid voorop. Diezelfde avond nog stond er een arrestatieteam op zijn stoep."
Peyma Sholeh
Officier van justitie
"De typische cybercrimineel staat aan het begin van zijn leven en is vaak nog student of scholier."
Wieteke Koorn
Officier van justitie
"Direct nadat het ambtsbericht van de AIVD binnenkwam werden politiemensen 24 uur per dag ingezet om alles boven water proberen te halen wat er te halen viel." 
Ferry van Veghel
Officier van justitie
Officieren vertellen over hun werk en de opleiding

Werken en leren tegelijk

De opleiding is al net zo dynamisch als het vak zelf en afgestemd op jouw kennis en ervaring. Afhankelijk hiervan kan de totale opleiding 1,5 tot 4 jaar duren, maar na 3 maanden sta je al op zitting. Je leert theorie en praktijk in verschillende omgevingen van het OM, van Interventies en Onderzoeken tot en met de Rechtbank en het ressortsparket. Ook een stage bij de politie of binnen de advocatuur, kan onderdeel zijn van je opleiding.

Lees ook:

Lees alles over de opleiding

Het selectieproces

Om officier van justitie te worden voldoe je aan de volgende vereisten:

  • Masterdiploma Nederlands recht met civiel effect
  • Minimaal 6 jaar juridische werkervaring na afstuderen, bijvoorbeeld straf- en strafprocesrecht, fraude- of milieuzaken, cybercrime of de WvGGZ
  • Nederlandse nationaliteit

Het selectieproces omvat onder meer een briefselectie, twee gesprekken en een assessment. Het proces wordt afgerond met een arbeidsvoorwaardengesprek en een intake met het opleidingsinstituut.

Lees alles over de selectie

Veelgestelde vragen

Jouw brief wordt door meerdere mensen gelezen. Je kunt de brief richten aan de selectiecommissie, of aan de persoon vermeld in de vacature.

De vereisten om te solliciteren zijn: (1) beschikken over Nederlandse nationaliteit (geldt voor ieder rechtelijk ambtenaar), (2) mastertitel Nederlands recht met een verklaring van civiel effect, (3) 6 jaar relevante juridische werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie (dus buiten het OM en de Rechtspraak).

In bepaalde gevallen is het direct aannemelijk dat wordt voldaan aan de harde vereiste van 6 jaar relevante juridische werkervaring na datum afstuderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een strafrechtadvocaat die minimaal 6 jaar ervaring heeft na datum afstuderen en derhalve ruime kennis van en ervaring met het straf(proces)recht. Maar ook in minder voor de hand liggende gevallen kan werkervaring voldoende juridisch relevant geacht worden om de stap naar officier van justitie in opleiding te zetten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een docent strafrecht die tevens een aantal jaar bij de rechtspraak werkzaam is geweest. Of bij legal counsel met ervaring bij een grote internationale onderneming of een financiële instelling op het gebied van bijvoorbeeld milieucriminaliteit en/of fraude. Of bij een juridisch adviseur op het gebied van cybercrime. Los van deze voorbeelden zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Bij de beoordeling van CV’s wordt onder andere gekeken in hoeverre de (juridische) kennis en ervaring zal bijdragen aan het succesvol en binnen de daartoe gestelde termijn doorlopen van de opleiding tot officier. Om te beoordelen of iemand beschikt over de voor de functie van officier van justitie benodigde kennis, ervaring en competenties dient uiteraard de volledige sollicitatieprocedure doorlopen te worden.

Voor de opleiding tot officier van justitie geldt de eis van minimaal 6 jaar werkervaring. Kandidaten met minder werkervaring kunnen al wel relevante werkervaring opdoen binnen het OM, bijvoorbeeld als er een vacature is voor adjunt-officier.

Voor de duur van jouw opleiding ben je in dienst als officier in opleiding wordt je in principe ingeschaald in RM-salariscategorie 9A (€ 2.823,70 - € 5.883,61 bruto per maand bij 36-urige werkweek). Indien je de opleiding positief hebt afgerond, word je benoemd tot officier van justitie en vindt inschaling plaats in RM-salariscategorie 9. Je hebt zowel tijdens als na de opleiding recht op 8 procent vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en een vaste onkostenvergoeding.

De exacte hoogte van je salaris gedurende de opleiding is onderwerp van gesprek tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek aan het einde van het selectieproces. Over het algemeen geldt: meer ervaring betekent een kortere opleiding en een hoger salaris. Dit kan van toepassing zijn voor overstappers vanuit de rechtspraak en specialisten op bepaalde vakgebieden. Je exacte inschaling als officier van justitie aan het einde van de opleiding zal worden bepaald wederom op basis van je eerdere werkervaring en getoonde vaardigheden en ervaring tijdens de opleiding.

Binnen het OM mogen medewerkers in principe zichtbaar uitingen van levensovertuiging en religie dragen. Toch zijn er voor het OM ook werkzaamheden waarbij uitingen van levensovertuigingen en religie, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek, een keppeltje of een kruisteken, niet geoorloofd zijn. Werkzaamheden die vragen om een onpartijdige en neutrale uitstraling. Dit is het geval als je als (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal publiekelijk de Staat der Nederlanden vertegenwoordigt. In de rechtszaal, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij (huis)zoekingen of bij slachtoffergesprekken.

Vanwege deze onpartijdige en neutrale uitstraling draagt een (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal in de rechtszaal altijd een toga. Dit moet volgens de wet. De toga zorgt ervoor dat elke (adjunct-)officier van justitie en advocaat-generaal hetzelfde gekleed gaat en sluit uitingen van levensovertuiging en religie uit. Door het dragen van een toga wordt benadrukt dat het in deze rol niet gaat over de persoon van de (adjunct-)officier van justitie of advocaat-generaal, maar om de uitstraling richting verdachten en slachtoffers. Zij kunnen erop vertrouwen dat de wet op neutrale en onpartijdige wijze wordt toegepast.

Wat je misschien ook interessant vindt: