IVOM

Informatievoorziening OM

Het OM vervult haar maatschappelijke taken in een steeds sneller veranderende wereld. Dat vergt aanpassingsvermogen en investeringen in ICT-organisatie en infrastructuur. De inmiddels meer dan 200 medewerkers van het onderdeel Informatievoorziening Openbaar Ministerie (IVOM) spelen hierin een hoofdrol, terwijl ze OM-collega’s ondersteunen op het gebied van ICT en informatievoorziening.

IVOM is begin 2022 opgericht als zelfstandig OM-onderdeel en versterkt, vernieuwt en professionaliseert de dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (IV) binnen het OM en samen met ketenpartners zoals de Rechtspraak en de Politie. Dit doet zij aan de hand van drie strategische pijlers: continuïteit, professionalisering en vernieuwing.

Continuïteit heeft tot doel om het bestaande ICT-landschap te stabiliseren en optimaliseren. Dit wordt voornamelijk opgepakt door de renovatie en actualisatie van ICT-componenten.

De professionalisering is gestart met het samenvoegen van alle ICT en IV-activiteiten in het nieuwe OM-onderdeel IVOM, nu zijn alle pijlen gericht op een verdere doorontwikkeling en professionalisering van IVOM.

De vernieuwing bestaat uit verdergaande digitalisering en informatievoorziening. Het nieuwe systeem, gebaseerd op uniforme processen én het nieuwe Wetboek voor Strafvordering, wordt de komende jaren gerealiseerd binnen het programma Emma. De opdracht van dit programma is tweeledig: de modernisering van het werk bevorderen en het inrichten van een nieuw zaaksysteem voor alle strafzaken.

Stap voor stap bouwt IVOM zo verder aan een toekomstbestendige, betrouwbare en veilige ICT en informatievoorziening.

Binnen IVOM zorgen de kernwaarden samenwerken, verbinden en eigenaarschap voor een uitdagende en professionele omgeving waar IVOM-collega’s met plezier werken. Past dat bij jou? Bekijk dan eens de werken bij IVOM pagina voor meer informatie over de organisatie.

In eerdere commerciële banen, moest ik nog wel eens de binnenbocht nemen om deadlines te halen; winst was de hoogste prioriteit. Hier werk ik aan projecten die belangrijk zijn voor de samenleving, die er écht toe doen. En ik kan nu bouwen aan kwalitatief hoogwaardige en toekomstvaste oplossingen. Dat geeft mij veel voldoening. 
Jeroen Aleman
Solution architect
Lees hier het verhaal van Jeroen

Bekijk al onze IVOM vacatures