Slachtoffercoördinator

Als OM ondersteunen we slachtoffers in het uitoefenen van hun rechten. Als slachtoffercoördinator heb je daarbij een essentiële rol. Je bent hét aanspreekpunt voor slachtoffers of nabestaanden, hun advocaten en voor andere betrokken instanties zoals de politie en Slachofferhulp Nederland (SHN). Maar ook voor collega’s, zoals officieren van justitie en beoordelaars van strafzaken.

Als slachtoffercoördinator ben je betrokken bij het gehele proces van een strafzaak: vanaf het aanmelden van de zaak, tot en met de overdracht naar hoger beroep of het Informatiepunt Detentieverloop (IDV). Je hebt al in een vroeg stadium contact, en je informeert slachtoffers en nabestaanden over de rechten die zij hebben. Denk bijvoorbeeld aan het recht op informatie over de strafzaak, maar ook het recht op het indienen van een schadevergoeding, spreekrecht of gebruik maken van een schriftelijke slachtofferverklaring, of het houden van een slachtoffergesprek met de officier van justitie. Bij iedere fase van het onderzoek en het strafproces informeer je de slachtoffers en nabestaanden. Bijvoorbeeld over de preventieve hechtenis van een verdachte, de planning van de zitting, de uitspraak (in hoger beroep) of eventuele TBS-verlengingszittingen.

Slachtoffercoördinatie is een vak! We zoeken voor dit werk ervaren professionals op MBO- en HBO niveau. Wil je meer weten over de werkzaamheden? Lees ook eens de ervaringen van slachtoffercoördinator Esther Steffens.

Terug naar administratieve functies