Stages bij het Ressortsparket

Het Ressortsparket is de hoger-beroepsinstantie van het Openbaar Ministerie, met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Arnhem-Leeuwarden.

Wat doet het Ressortsparket?

Als een veroordeelde en/of een officier van justitie het niet eens is met het vonnis van de rechtbank, kan hij in hoger beroep gaan. De belangrijkste taak van het Ressortsparket is het behandelen van strafzaken in hoger beroep. Uiteindelijk doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak in de vorm van een arrest.

De advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) gaat niet onvoorbereid naar de zitting: een secretaris heeft aan de hand van het vonnis bekeken of de zaak formeel aan de vereisten heeft voldaan en wat inhoudelijk dient te worden toegevoegd. De secretaris is geschoold op WO-niveau en beschikt over een gedegen kennis van het straf(proces-)recht.

Stages voor studenten WO-rechten

Voor de WO-student (dus niet een reeds afgestudeerde jurist) verzorgen wij op alle vestigingen van het Ressortsparket de masterstage. Deze stage is voor studenten Nederlands recht in het laatste jaar van hun studie, van meer dan gemiddeld niveau, hetgeen kan blijken uit cijferlijst, maar natuurlijk ook uit een rijk gevuld CV of een indrukwekkende persoonlijkheid. Straf(proces-)recht dient één van de keuzevakken te zijn. Een (nog verder) aantoonbare belangstelling voor het strafrecht strekt tot aanbeveling!

De WO-stagiair(e) verricht de hierboven genoemde taak van de secretaris. Daarnaast kan van hem/haar worden verwacht dat hij/zij in voorkomende gevallen een juridische nota schrijft of jurisprudentieonderzoek verricht. De stagiair(e) wordt een duidelijk beeld bijgebracht van de loop van het strafproces en de juridische organisatie met daarin het Ressortsparket. Een stagiair(e) bij het Ressortsparket beschikt over een eigen (flexibele)werkplek en krijgt een persoonlijk begeleider. Na een gedegen inwerkperiode verwachten wij van de stagiair(e) dat hij/zij toegroeit naar zelfstandig functioneren.
 

De masterstage wordt aangegaan voor in beginsel een periode van 3-5 maanden voor 4-5 dagen per week. We bieden een werkkring bij een energieke organisatie met een prettige werksfeer, tegen een aantrekkelijke stagevergoeding. Niet zelden komt het voor dat een ex-stagiair(e) na afloop van de stage een werkkring vindt als secretaris bij het Ressortsparket dan wel elders binnen het Openbaar Ministerie. Deze stage mogelijkheid staat niet open voor studenten HBO-rechten.

Naast deze reguliere secretarisstage biedt de vestiging Arnhem- Leeuwarden 1 stageplaats aan bij de CVVI.

Stage lopen bij het Legal Office Executie

Bij het Ressortsparket, vestiging Arnhem, is sinds januari 2019 het Legal Office Executie (LOE) gevestigd. Bij dit onderdeel van het Ressortsparket zijn alle werkzaamheden ten aanzien van de executie van straffen en maatregelen gecentraliseerd en wordt dus voor het gehele land gewerkt. Het LOE bestaat uit drie afdelingen: Algemene Executie (AE), Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling (CVv.i.) en Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken (EBPZ).

Het LOE beschikt over twee stageplaatsen. Eén voor de AE en één voor de CVv.i. AE behandelt alle verzoeken en vraagstukken die betrekking hebben op de algemene executie van zaken in hoger beroep. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de omzetting van een taakstraf in vervangende hechtenis, advisering voor detentiefasering en gratieverzoeken. Daarnaast ben je sparringpartner voor ketenpartners in zaken met justitiële voorwaarden en neem je hieromtrent beslissingen. Ook onderzoek naar juridisch inhoudelijke vraagstukken is onderdeel van de stage.

Bij de CVv.i. wordt beslist over de mogelijkheid tot invrijheidstelling en de te stellen voorwaarden voor gedetineerden die een gevangenisstraf van meer dan een jaar opgelegd hebben gekregen. Daarnaast beslist de CVv.i. over de te nemen acties bij het overtreden van voorwaarden. Daarbij kan gedacht worden aan het geven van een waarschuwing, het voeren van een waarschuwingsgesprek en het indienen van een vordering herroeping. Ook bij deze stage geldt dat er veel contact is met de ketenpartners. Strafrechtelijk is een stage bij het LOE iets smaller, maar naar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en extern opereren gemeten juist erg breed.

In voornoemde stages werk je nauw samen in een klein team, waardoor een zeer verantwoordelijke, zelfstandige beroepsuitoefening voorop staat. Voor beide plekken geldt dat ook een kijkje in de keuken van de andere afdeling kan worden genomen. De ideale kandidaat is van meer dan gemiddeld niveau en bevindt zich in de laatste fase van de studie Nederlands (straf)recht. Uiteraard bezit je over een meer dan gemiddelde belangstelling voor het strafrecht.

De masterstage wordt aangegaan voor een periode van drie maanden fulltime of vier maanden, vier dagen per week tegen een aantrekkelijke stagevergoeding, met op maat gesneden begeleiding. Niet zelden komt het voor dat een ex-stagiair(e) na afloop van de stage een werkkring vindt als secretaris bij het Ressortsparket dan wel elders binnen het Openbaar Ministerie.

Solliciteren op één van beide stages kan per mail door het versturen van jouw sollicitatiebrief en CV naar legalofficeexecutie@om.nl.

Verschillende stagemogelijkheden bij de Ressortsparketten

Contactgegevens

Powered by Emply