Omdat discriminatie aangepakt moet worden

Discriminatie houdt in dat groepen of individuen als minderwaardig worden gezien en ook zo worden behandeld. Het gebeurt op verschillende manieren en is op verschillende maatschappelijke terreinen zichtbaar: van een uiting op een muur tot uitsluiting voor een baan. Mensen ondervinden daar nadeel van en dat raakt uiteindelijk de hele samenleving.

Om discriminatie te bestrijden zijn, naast vervolging, ook handhaving en preventie nodig. Het OM werkt hiervoor samen met de politie en organisaties door incidenten tijdig en effectief gezamenlijk aan te pakken. We ondersteunen slachtoffers van discriminatie zo goed mogelijk.

Voorbeelden van ons werk
Zo pakken we opsporing en vervolging van discriminatie aan

Strafbare discriminatie in beeld 2023

Het Openbaar Ministerie (OM) registreerde in 2023 meer feiten op grond van een verdenking van discriminatie dan in 2022. Dat blijkt uit het rapport Strafbare Discriminatie in Beeld 2023 van het OM. Feiten, cijfers en achtergronden over discriminatie in Nederland en de aanpak van het OM lees je in dit rapport.

Lees het rapport

Discriminatiezaken

Vervolging wegens discriminatie op Whatsapp

Een 24-jarige militair wordt ervan verdacht in WhatsApp-groepen teksten, foto’s en video’s te hebben gedeeld waarin het nationaalsocialisme wordt verheerlijkt. Ook liet de militair zich opzettelijk beledigend uit over een groep mensen wegens hun ras of godsdienst. Tijdens het onderzoek bleek ook sprake van normvervaging die van invloed kan zijn op de integriteit van Defensie. De bevindingen zijn gedeeld om Defensie in staat te stellen om maatregelen te nemen tegen racisme, discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

Alternatieve straf voor belediging

Een 16-jarige jongen heeft na een wedstrijd een speler van Ajax bij de spelersbus uitgescholden en oerwoudgeluiden gemaakt. Dat is belediging met een discriminatoir karakter en het moet duidelijk zijn dat dit niet getolereerd wordt. Bij de beslissing zijn meerdere belangen afgewogen. Omdat de jongen minderjarig is, nooit eerder met de politie in aanraking is geweest en handelde onder groepsdruk kreeg hij een alternatieve straf: een werk- of leeropdracht. Hij heeft ook een excuusbrief geschreven.

Rol van het OM

Het OM behandelt de vormen van discriminatie die strafbaar gesteld zijn in het Wetboek van Strafrecht. Het kan gaan over directe discriminatie zoals antisemitisme of waarbij discriminatie meespeelt, bijvoorbeeld mishandeling op grond van seksuele geaardheid. In 2023 ging het om 535 feiten, 118 meer dan in 2022. Dit is lager dan het aantal registraties bij de politie. Niet alles wat als discriminatie kan worden ervaren, is strafbaar en soms is er in een zaak onvoldoende bewijs.

Meer weten over werken bij het OM?

Lees de verhalen van onze collega's

Werk mee aan het bestrijden van discriminatie

Wil jij werken aan het aanpakken van discriminatie of andere vormen van misdaad? Ben jij gemotiveerd om bij te dragen aan een rechtvaardig en veilig Nederland en wil je samenwerken met minstens zo gemotiveerde collega’s? Bekijk dan onze vacatures.

Bekijk vacatures